Een fijne stageplek is alles!

Aaltsje Wesselius

Als je gaat studeren, weet je zeker: ik ga ergens stage lopen. Hoe ziet een stage eruit? Wie wordt mijn stagebegeleider? Wat wordt er van mij verwacht? Deze vragen worden in het gesprek met twee stagebegeleiders beantwoord.

Aaltsje Wesselius en Linde van Stiphout werken allebei bij Royal Smilde. Ze hebben allebei de studie Voedingsmiddelentechnologie gevolgd. Leuk weetje: Linde heeft ook bij Van Hall Larenstein gestudeerd. Dat maakt het voor de studenten die bij haar stagelopen bijzonder. Linde: “Samen over je studie in Leeuwarden praten geeft gelijk al een fijne klik. ”

Stageopdracht

Royal Smilde staat al jaren op de lijst als één van de vaste stage bedrijven voor de opleiding Voedingsmiddelen technologie. Aaltsje: “Als een student zich aanmeldt, overleggen we op de afdelingen of we geschikte opdrachten hebben. We kijken welke collega het beste bij de inhoud van de stageopdracht past. Deze collega gaat uiteindelijk de student begeleiden. We willen allemaal laten zien wat het werk in de foodsector en bedrijfsleven inhoudt. ”

Biologische halvarine

“We bieden een 2e-jaarstage of een afstudeerstage aan”, zegt Aaltsje. "Het grote verschil zit ‘m vooral in de duur van de stageperiode: 10 weken voor de 2e jaar stage en 20 weken voor de afstudeerstage. De duur van de stage bepaalt de omvang van de opdracht. Onze stagiaires Lianne en Lorena zitten in de eindfase van hun afstudeeropdracht, waarin het optimaliseren van een biologische halvarine het doel is. Naast literatuuronderzoek is het uitvoeren van diverse testen in onze proeffabriek onderdeel van de opdracht.”

“Stel veel vragen! Met een positieve en actieve houding tijdens je stage kom je heel erg ver.”

Satémix

Linde: “Onze huidige stagiaire Fenna werkt mee aan het optimaliseren van de specificatie voor onze satémix. Hier moet veel data voor verzameld worden, zoals deeltjesgrootte en dikte- en kleurmetingen. Naast deze metingen doet zij ook literatuuronderzoek naar invloeden van verschillende verdikkingsmiddelen op de stabiliteit van de satémix. Het is interessant om te zien wat de uitkomsten van de testen zijn. Want als technoloog houd je in de gaten of het product bijvoorbeeld voldoet aan de houdbaarheidseisen en de wensen van de klant en de consument.”

Enthousiast en zelfstandig

Linde: “Het samenwerken met stagiaires is erg leuk en boeiend. Wat we belangrijk vinden is dat je stagiaires hebt die enthousiast en gedreven zijn. Een positieve werkhouding en ruimte voor sociale momenten zijn ook een onderdeel dat bij werk horen. Tijdens de koffiepauze altijd maar met je mobiele telefoon bezig zijn, geeft geen goed beeld.” Aaltsje: “Ook het werken aan je zelfstandigheid hoort bij de stage. Zeker na je afstudeerstage moet je klaar zijn voor het bedrijfsleven.”

Linde van Stiphout
image