Een fijne stageplek is alles!

Annemieke van Dam

Als je gaat studeren, weet je zeker: ik ga ergens stage lopen. Hoe ziet een stage eruit? Wat wordt er van mij verwacht? Stagebegeleider Annemieke van Dam, Scientific Researcher bij het Amsterdam UMC, vertelt het je.

Annemieke werkt op de afdeling biomedische fysica. De afdeling, met zo’n 100 medewerkers, bestaat uit verschillende groepen. De forensische groep waar Annemieke haar onderzoekslijn heeft, heeft 5 tot 10 stagiaires. Studenten van diverse opleidingen, waaronder de HVHL opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek. Haar werk heeft een hoog CSI-gehalte. “Op de afdeling biomedical engineering & physics wordt medisch onderzoek gedaan met behulp van apparatuur zoals MRI en CT. Bij het forensische onderzoek halen we informatie uit biologische sporen, bijvoorbeeld voor leeftijdsbepaling. We onderzoeken onder andere lichaamsvloeistoffen zoals bloed, speeksel, urine of sperma.”

Eigen onderzoeksproject

Een gemiddelde stage bij het AMC duurt ongeveer vijf maanden. Als stagiair krijg je een eigen onderzoeksproject waarbij je moet proberen zelf een onderzoeksvraag te beantwoorden. Annemieke: “Dat begint met inlezen, het opzetten van een experiment en vervolgens in het lab kijken of het protocol werkt. Zo niet, dan aanpassen en zorgen dat het werkt om de vraagstelling te beantwoorden. Studenten werken voornamelijk in het lab. Als de techniek al verder is, kan een student ook terechtkomen op een plaats delict of samenwerken met de politieacademie om te testen op een testlocatie.”

“Oriënteer je goed, ga op tijd zoeken, bereid je voor en stuur een goede brief en CV mee.”

Zelfstandig met begeleiding

“Ik vind het belangrijk dat elke student de mogelijkheid krijgt om stage te lopen en te leren hoe het in de werkelijkheid gaat”, vertelt Annemieke. “Als onderzoeksgroep staan wij open voor nieuwe inzichten en willen we graag de ideeën van studenten testen. Het is dus een win-win situatie. Wij leren hen nieuwe dingen en technieken, zij geven ons nieuwe ideeën. ”Natuurlijk krijg je als stagiair begeleiding bij je onderzoek. “De stagiair wordt eerst goed ingewerkt, zodat hij daarna zelfstandig aan het werk kan. De begeleiders zijn elke dag aanwezig om vragen te beantwoorden en er is wekelijks een meeting met alle studenten. Zo kunnen studenten ook van elkaar leren.”

Zoek je stage op tijd

Annemieke was zelf ook ooit stagiair bij het AMC. “Ik ben blijven hangen na mijn stage tijdens mijn studie Biomedische wetenschappen. Bij interessante vacatures benaderen we ook regelmatig oud-stagiairs. ” Annemieke heeft een belangrijke tip voor aankomende stagiairs: “Oriënteer je goed, ga op tijd zoeken, bereid je voor en stuur een goede brief en CV mee. Als je bij voorbaat al een onderzoeksplan opzet en meestuurt, laat je zien dat je echt gemotiveerd bent. Daarmee heb je al een voorsprong.”

image